Til hovedinnhold

Digitale kommunikasjonsmidler

Digitale kommunikasjonsmidler - hva finnes?

Det finnes mange ulike kommunikasjonsmidler og de kan deles inn i to kategorier:

  • De høyteknologiske hjelpemidlene kjennetegnes ved at de har mange valgmuligheter og ofte en avansert teknologi.
  • De lavteknologiske er enklere i bruk, men har også færre muligheter.

Valg av løsninger må sees i sammenheng med kartlegging og utprøving slik at personen får en riktig og god kommunikasjonsmulighet.

NAV Hjelpemiddelsentral (NAV HMS) er en statlig etat med fylkesvise tjenester innenfor hjelpemidler og tilrettelegging. NAV HMS har en helt sentral rolle knyttet til utprøving, teknisk tilpassing, innvilgelse og utlån av hjelpemidler. Det er NAV HMS som har ansvar for å gi teknisk opplæring i bruken av de ulike kommunikasjonsmidler.

Lov om folketrygd regulerer hvem som kan søke om hjelpemiddel. Personer som har en sykdom, skade eller lyte, og vanskene er vedvarende (over 2 år) har rett til å søke.

Det er viktig at både søknad om å få et hjelpemiddel, samt arbeidet med å få hjelpemiddelet til å bli funksjonelt er et samarbeid mellom viktige parter. Foreldre/foresatte/pårørende er, sammen med kommunens ansatte og ev personen som skal benytte hjelpemiddelet selv, et lag som må utvikle dette sammen. Det bør være minst en kommunal ansatt som har ansvaret for oppfølgingen av kommunikasjonsmiddelet.

Dere søker om kommunikasjonsmiddel hos NAV Hjelpemiddelsentral. Det er mulig å søke om både utprøving og et spesifikt kommunikasjonsmiddel. NAV HMS innvilger hjelpemidler ut fra beskrevet behov i søknaden, og den til enhver tid gjeldende rammeavtale for kommunikasjonshjelpemidler. Dersom man søker om utprøving, innebærer dette at det skal være mulig å bytte kommunikasjonsmiddelet dersom det viser seg nødvendig etter en periode. Ved bytte av hjelpemiddel må man begrunne hvorfor og hva som ikke har fungert med det forrige hjelpemidlet. Ta kontakt med din NAV HMS for å få hjelp med dette.

Side 2 av 10

Søke om hjelpemidler

NAV Kunnskapsbanken finner du en veiledning når du har behov for et kommunikasjonshjelpemiddel og trenger å finne riktig skjema på nav.no.