Til hovedinnhold

Tilpassing av kartlegging og utredninger

For en del personer som har behov for ASK kan det være vanskelig eller umulig å peke med hånden.

Å gripe etter, leke eller manipulere med ulike gjenstander, som ofte er en del av mange tester som blir benyttet, vil være helt umulig. Da er det nødvendig å tilrettelegge testene slik at personen får mulighet til å besvare oppgavene. Målet er at personen skal kunne vise sitt reelle funksjonsnivå.  

Noen ganger opplever man at selv om det er tilrettelagt for måten å svare på, er det likevel vanskelig å gjennomføre testen slik det står beskrevet i manualen. Da kan man enten avslutte, eller gjøre gjennomføringen mer dynamisk. Du kan ikke benytte normeringen, men du kan beskrive erfaringene du får, og bruke dette i tilretteleggingen. 

Ved slik tilpasning må personen ha erfaringer fra det daglige med å peke med øynene eller å skanne. Testen skal vise resultat i forhold til det som blir testet. Derfor må personen med behov for ASK mestre måten å svare på. Av samme grunn er det også viktig at den som blir testet kan følge instruksjoner.

I klippene som kommer videre er det eksempler på hvordan du praktisk kan tilrettelegge for ulike måter å besvare oppgaver på. For å kunne bruke  de tilnærminger det blir vist til må personen med behov for ASK kunne svare JA, eller JA og NEI. Selv om personen kan svare på en alternativ måte, og dermed kan bli vurdert ut fra det som testen måler, må man ta i betraktning at for den som skal svare er det mer krevende enn for andre som kan svare ved å peke direkte på svaret. Han eller hun må holde på all informasjon inne i hodet sitt, finne ut av hvordan det lettest kan besvares, og så svare på oppgaven.

Svar med øyepeking eller skanning

I det første eksemplet sier testleder et ord. Dette ordet finnes på siden, som et av flere bilder. Testleder peker seg gjennom de ulike bildene, og samhandler med den som testes ved at denne uttrykker ja/nei, eller bare nei. Pekingen på bildene, ett og ett, er det som blir omtalt som «skanning». Det er viktig at skanningen blir gjennomført på samme måte gjennom hele oppgaven.

Prinsippene som ligger til grunn for filmene kan i stor grad også benyttes i barnehagen. Juster det innholdsmessig slik at det passer for dere.

Kartlegging av tidlig ordforståelse gjennom ordassossiasjon

Hvordan kan du sjekke om barnet kobler den lydpakken et ord er, med det som ordet viser til? Her kan du se hvordan du kan sjekke ut og observere barnets tidlige forståelse av ord.

Dynamisk bruk av språkforståelsesdelen i Reynell språktest

Språkforståelsen er utgangspunktet for utvikling av barnets uttrykk. Reynell språktest er kjent for å kunne beskrive et barns språkforståelse uavhengig av barnets talespråk. I denne filmen får du tips om hvordan du kan tilpasse testen til barn som ikke kan svare på testen på tradisjonelle måter.

Du ser her en måte å tilpasse enkelte deltester av språkforståelsestesten i Reynell språktest på en dynamisk måte. Husk at når testen utføres dynamisk kan du ikke sammenligne resultatene med testresultatene som står i manualen. Her tenker vi at resultatet gir en viktig observasjon av barnets forståelse for ord i barns tidlige språkutvikling.

Tilpassing og bruk av to deltester:

  • Ordforståelse 1 – forståelse av ord for kjente gjenstander.
  • Ordforståelse 2 – forståelse av ord for miniatyrer av kjente gjenstander