Til hovedinnhold

Tilrettelegging av fag og aktiviteter

I denne opplæringspakken har vi søkelys på tilrettelegging for læring for elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Målet er å sørge for størst mulig grad av deltakelse.

Digitale tekster

Det selv å kunne navigere seg fram i tekster er viktig for å kunne arbeide selvstendig med skolearbeid. Har man motoriske vansker, kan det å bla i bøker og ark være utfordrende. I denne filmen får du se hvordan man gjennom skanningsprogram kan gjøre tekstene tilgjengelig digitalt. Dette gjør at man kan redigere i det man tar bilde av og på den måten skiller det seg fra en PDF eller et bilde. Å gjøre en tekst digital gjør at alle elever får tilgang på de samme tekstene, uavhengig av format.

I filmen får du en oppskrift på hvordan du gjør dette. Last ned for eksempel Microsoft Office Lens og prøv selv.

Tilrettelegging for et godt læringsmiljø for elever i språkalternativgruppen

Elever som har behov for ASK, eller bruker ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de mangler, eller har lite talespråk. Dette gjør også at det er variasjon i hvilken funksjon kommunikasjonshjelpemiddelet har. Tetzchner og Martinsen har utviklet en teoretisk fremstilling av funksjonelle hovedgrupper der de skiller mellom ASK som uttrykksmiddel, støttespråk og alternativt språk. Hvilken funksjon ASK har for eleven vil igjen påvirke hvordan man best tilrettelegger på skolen. Denne filmen er rettet mot deg som har elever i språkalternativ-gruppen. De har behov for stor grad av tilrettelegging for å kunne følge mål fra læreplanverket.

Språk for handling

Språk for handling er en strategi å benytte for å kunne få erfaringer i verden selv om man ikke gjennomfører de i praksis selv. Ved å bruke sin uttrykksform skal personen som bruker ASK få en medelev, assistent, pedagog eller andre til å gjennomføre en praktisk oppgave. Det kan handle om å sette opp et regnestykke eller å klippe ut julepynt.

Gjennom å bruke «Språk for handling» skal personen styre hjelperen ved hjelp av sin uttrykksform. Det er en morsom måte å gjøre aktiviteter på også hjemme. Eksempel på oppgaver hjemme kan være: å lage pannekaker, dekke på bordet eller bygge Lego. På skolen må aktivitetene knyttes opp til elevens mål. Det vil være en nyttig strategi i ulike fag, for eksempel matematikk, naturfag og mat og helse.