Til hovedinnhold

Rapporter om alternativ og supplerende kommunikasjon,

Hvorfor kan jeg ikke få bruke hodet?
Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Last ned rapporten (pdf).

Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde
Rapport fra oppdraget om en styrking av tilbudet til barn, unge og voksne med behov for ASK. I oppdragsbrevet stod det at tiltakene skulle gi økt kompetanse lokalt i kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler, samt bidra til en mer tilpasset barnehage- og skolehverdag for ASK-brukere. Last ned rapporten (pdf).

Kunnskapsdepartementet arbeider med å følge opp forslagene i NOU 2019: 23 Ny opplæringslov.

Om utredning av behov for tilleggstimer for elever som benytter(ASK) i
grunnopplæringen

I den forbindelse fikk Udir og Statped i oppdrag å utrede om det er behov for tilleggstimer for opplæring i ASK på lik linje med opplæring i punktskrift. Kunnskapsdepartementet ønsket å utrede hvilket behov det er for også å gi egne vedtak med tillegg i totaltimetallet for opplæring i ASK. Rapporten ble levert Kunnskapsdepartementet i oktober 2021, og skal inngå i departementets beslutningsgrunnlag for endringer i opplæringsloven.
Les Udir og Statpeds rapport her (pdf)