Autisme

Autismespekterforstyrrelser (ASF) kan gi utfordringer i barnehagen, skolen og arbeidslivet. Det er viktig å sørge for god tilrettelegging, både faglig og sosialt.

På grunn av store variasjoner i funksjonsnivå blant de som har ASF, er det viktig at tiltakene blir individuelt tilpasset, «skreddersydd», for hver enkelt.

Sosial historie om koronaviruset

Konkret beskrivelse av det du trenger å vite for å mestre situasjonen vi er i nå. Én bok for barn og én for ungdom laget i Book Creator. Rettet mot elever med autismespekterforstyrrelser og andre med behov for samme støtte. 

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler kan brukes som støtte for å mestre sosialt samspill. Les mer på temasiden og få tips, ideer og eksempler i digitale verktøy.

Gå til temaside

Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet

På denne temasiden kan du lese om hvordan du kan tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet i læringsmiljøet. Her finner du mange eksempler på pedagogisk bruk av digitale verktøy. 

Gå til temasiden

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Gå til temasiden