Autisme

Autismespekterforstyrrelser (ASF) kan gi utfordringer i barnehagen, skolen og arbeidslivet. Det er viktig å sørge for god tilrettelegging, både faglig og sosialt.

På grunn av store variasjoner i funksjonsnivå blant de som har ASF, er det viktig at tiltakene blir individuelt tilpasset, «skreddersydd», for hver enkelt.

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering. I denne ressursen kan du lese mer, få tips og ideer gjennom konkrete eksempler.

Se erfaringsfilm fra Kongsberg

Gjennom et prosjekt som nå er avsluttet, har Kongsberg kommune gjort erfaringer med bruk av smartklokker overfor elever som har ekstra behov for påminnelser og forutsigbarhet. Ved hjelp av kalenderfunksjonen og varslinger i smartklokkene kan elevene få melding direkte på armen.

 

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Les mer om autismespekterforstyrrelser og teknologi