Sammensatte lærevansker og teknologi | www.statped.no

Sammensatte lærevansker og teknologi

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du eksempler på erfaringer, metodikk og digitale verktøy.

Nyeste temasider

Temaside om Book Creator

På denne temasiden kan du lese om hvordan du kan tilrettelegge for ulike behov når du bruker Book Creator. Les og se mange konkrete eksempler og tips på pedagogisk bruk av funksjonene i appen.

Gå til temasiden

Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet

På denne temasiden kan du lese om hvordan du kan tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet i læringsmiljøet. Her finner du mange eksempler på pedagogisk bruk av digitale verktøy. 

Gå til temasiden

MR-teknologi og Hololens i undervisningen

Ved Kvinesdal ungdomsskole har noen elever fått mulighet til å utforske og lære ved bruk av HoloLens og MR-teknologi. Animasjoner av fagstoff i 3D skaper et realistisk bilde av hvordan ting ser ut.

Les mer

Koding som verktøy for livsmestring

Elevene på Frydenhaug skole og ressursenter lærer seg samarbeid, problemløsning, rom-retning-forståelse, ord og begreper gjennom ulike kodingsverktøy. Det er mye entusiasme, mestring og glede.

Les mer

Teknologi for deltakelse og medbestemmelse

I denne filmen får du se eksempler på hvordan bryterstyring, snapchat og Book Creator kan hjelpe Herman til å delta i matlaging, skyte på blink,spille musikk, dele fra livet og gjøre skolearbeid. 

Les mer

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!