Ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade er en skade man ikke er født med. Den kan skyldes for eksempel ulykker, fall, svulst, hjerneslag eller sykdom. En hjerneskade er ikke alltid synlig, men nesten alle som har en hjerneskade trenger tilrettelegging på en eller annen måte.

Ettersom skader på hjernen kan påvirke kognitiv funksjon, sanser og motorikk vil en trenge tilpasninger.

Les om ervervet hjerneskade

Tilbake etter ulykke -tips til læreren

Ha realistiske forventninger

Komme tilbake til skolen

Tips til lærere

Ver på vakt når barnet slår hovudet

Foreldre bør ta alle slag mot hovudet på alvor, også når eit barn verkar uskadd.

Les artikkel i StatpedMagasinet

Barn som lever med hjerneskader etter ulykker

Barn med hodeskader sliter med å følge med på skolen og på vennenes kjappe prat. Hjelpeapparatet og skolen kan for lite om hvordan skader etter ulykker påvirker barna.

Her kan du lese forskningsresultatene

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering. I denne ressursen kan du lese mer, få tips og ideer gjennom konkrete eksempler.