Ervervet hjerneskade

Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade får likeverdige betingelser for opplæring og utvikling. Vi tilbyr en rekke læringsressurser og bidrar med utredning, veiledning, rådgiving og kurs.

Les om ervervet hjerneskade

Om hjerneskade etter ulykke (traumatisk hjerneskade – TBI)

Ha realistiske forventninger

Komme tilbake til skolen

Tips til lærere

Ta alle slag mot hodet på alvor

Ver på vakt når barnet slår hovudet

Foreldre bør ta alle slag mot hovudet på alvor, også når eit barn verkar uskadd.

Les artikkel i StatpedMagasinet

Barn som lever med hjerneskader etter ulykker

Barn med hodeskader sliter med å følge med på skolen og på vennenes kjappe prat. Hjelpeapparatet og skolen kan for lite om hvordan skader etter ulykker påvirker barna.

Her kan du lese forskningsresultatene

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Les mer om ehs og teknologi

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering. I denne ressursen kan du lese mer, få tips og ideer gjennom konkrete eksempler.