Til hovedinnhold

Effective Stuttering Treatment (EST)

Prosjektet tar sikte på å etablere og implementere den mest effektive stammebehandlingen for barnehagebarn som stammer. Hovedmålet er å optimalisere muligheten for at barn som stammer opplever flytende tale og dermed skal kunne kommunisere på lik linje med andre barn.

Mer om prosjekt finner du her.

Prosjektperiode: 2018-2022

Prosjektleder: Professor Kari-Anne B. Næss, Uio

Kontaktperson i Statped: Karoline Hoff