Tegnspråkopplæring i barnehage og grunnskole | www.statped.no

Tegnspråkopplæring i barnehage og grunnskole

Rapport fra kartlegging av tegnspråkopplæring i barnehage og grunnskole.

Fakta og tilgjengelighet

Bilde av forside til rapporten

Kategori: Hørsel, Tegnspråk

Språk: Norsk

Pris: Gratis

Format: PDF

Utgiver: Statped FoU (2019)

I 2019 publiserte Statped en rapport fra et kartleggingsarbeid vedrørende tegnspråkopplæring i norske barnehager og grunnskoler. Kartleggingen viste store variasjoner i innholdet i de sakkyndige utredningene fra PPT som tilkjennegir at det synes å herske en del forvirring i PPT om hva som er hensikten med, innholdet i og praktiseringen av § 2-6 i opplæringsloven. Det kommer også frem at det er store variasjoner når det gjelder realisering av elevens rett til å få sin opplæring på tegnspråk i praksis. For mange av elevene med tegnspråk betyr dette at de har redusert tilgang til de læringsfellesskapene som etableres i klasserommet. Resultatene viser også at det er behov for mer forskning for å dokumentere hvordan rettighetene ivaretas og realiseres i det pedagogiske tilbudet til barnet/eleven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!