Til hovedinnhold

Erasmus+ 2019 Strategisk partnerskap – Alvorlig skolefravær

Prosjektets målsetting

Endringer i samfunnet, kunnskap fra forskning og erfaringer fra arbeid med alvorlig skolefravær har skapt behov for å utvikle eksisterende rutiner og praksis i skoler og kommuner. Igjennom et Nordisk samarbeid vil prosjektet se på hvilke felles utfordringer grunnskoleutdanningen i landene står ovenfor og jobbe for å utvikle en felles modell for bedre praksis rettet mot skolefravær. Dette prosjektet tar sikte på å forbedre eksisterende systemer og gi anbefalinger til tiltak rettet mot elever med alvorlig skolefravær.

Prosjektets faser

Prosjektet vil gå i to hovedfaser over en 36 måneders periode. I første fase vil prosjektet gi en tilstandsbeskrivelse av hvilke retningslinjer og praksis som eksisterer i de nordiske landene rettet mot skolefravær. I andre fase vil prosjektet utarbeide forslag til nye retningslinjer, tiltak og rutiner for forebygging og behandling av alvorlig skolefravær på tvers av de Nordiske landene.

Prosjektleder: Maria Sandhaug, Statped FoU

Prosjektet avsluttes i 2022.

Eksternt samarbeid: Valteri (Finnland), Århus kommune og Århus Universitet (Danmark), Magelungen (Sverige).

Finansiering: Erasmus+

Last ned rapporten nr 1 Problematic School Absenteeism ­-Improving Systems and Tools(pdf).

Last ned rapport nr 2 Problematic School Absenteeism – Improving Systems and Tools (pdf)