Til hovedinnhold

Språk, lytting og kommunikasjon i første leveår for barn med hørselstap

Kommunikasjonsutvikling (0−1 år)

For å være med i samspill og kommunikasjon med mor og far etter fødselen, tar barnet i bruk fjernsanser, hørsel og syn, aktivt. Tilgang på syn- og hørselssansen er helt avgjørende for at barnet skal kunne ha tilgang til kommunikasjon fra sine nærmeste. I sjeldne tilfeller, der barnet mangler både syns- og hørselssansen, kan det ha behov for taktil/haptisk kommunikasjon.  

Begrenset tilgang til lyd gjør at små barn med medfødt hørselstap ofte har færre erfaringer i språklig kommunikasjon med omverden. Dette er viktig å ta hensyn til for dere som er foreldre. Legg til rette for mange varierte kommunikative inntrykk slik at barnet har mulighet å følge utvikling som er typisk for alderen.  

Bruk blikk og mimikk

Foreldre etablerer felles oppmerksomhet om å kommunisere gjennom de første signalene fra barnet, som gråt, smil, blikk og imitasjon. Barnet vil etter hvert ta kontakt for å oppnå noe, eksempelvis ved å peke for å vise noe eller lage lyd for å rette oppmerksomhet mot noe.

Gjennom samspill i hverdagen utvikler barnet tidlige dialogferdigheter, som turtaking, avventing og forventningsfulle blikk. Blikk og mimikk er viktige kommunikasjonsuttrykk og verktøy når barnet skal utvikle seg emosjonelt.

Mangelfulle uttrykk fra foreldre eller andre nærpersoner kan føre til forstyrrelser i kommunikasjonsutviklingen hos små barn med nedsatt hørsel.

Se hva som skjer med barnet når foreldre bruker blikk og mimikk, og når de ikke gjør det:

Milepæler i kommunikasjonsutvikling 0−18 måneder

Side 3 av 4