Til hovedinnhold

Praktiske tips

Dialog

Det er mange praktiske løsninger på utfordringer i dialogen.

Nedenfor er det to lister som tar utgangspunkt i rammene og i samtalepartnerens mulighet til å skape gode situasjoner for kommunikasjon og læring.

Fysiske rammer

  • Tydelig stemme
  • Minst mulig bakgrunnsstøy
  • Vær nær

Samtalepartnerens rolle

  • Tenk totalkommunikasjon – vi drar nytte av alle sanser
  • Bruk samme språkkode
  • Bruk tydelig stemme
  • Ikke rop – det gir dårlig taleoppfattelse
  • Vis interesse for innholdet i det som sies
  • Gjenta korrekt ved språklige forvekslinger, slik at forvekslingen oppdages og korrigeres av barnet eller eleven

Side 3 av 5