Til hovedinnhold

Praktiske tips

Nedsatt hørsel gir som regel utfordringer i kommunikasjon, både i opplæringssituasjoner og på fritiden. Hørselen er vanligvis en viktig sans i læringsarbeid.

Støy oppleves annerledes ved hørselstap enn ved normal hørsel.

Vi omgir oss til enhver tid med lyder, gjerne uten at vi tenker på det: stoler og bord som trekkes mot gulvet, jakker og andre klær i bevegelse, hosting og harking, kulepenner, tasting på mobiltelefon. Alt dette skaper lyd og gjør det vanskelig å skille ut stemmen man vil høre.

Det kan lett oppstå feiltolkinger og misforståelser.

Når lydbildet er redusert eller borte, vil det kreve tilpasning for å oppnå læring.