Til hovedinnhold

Praktiske tips

Friminutt

I løpet av barne- og ungdomsskolen blir samspillet mellom elevene ofte endret fra å være lekepreget til å bli mer samtaleorientert. Dette påvirker hvilke tiltak som vil være aktuelle.

Nedenfor er det to lister som tar utgangspunkt i rammene og i lærerens mulighet til å skape gode situasjoner for kommunikasjon og samspill i friminuttene.

Fysiske rammer

  • Hold avstand til støykilder, for eksempel trafikk.
  • Se på ansikter, så blir det lettere å oppfatte tale.
  • Bruk lekegrupper for å styrke deltakelse.
  • Forskyv friminutt slik at det ikke er så mange i skolegården samtidig.
  • Utnytt muligheter for sosiale tiltak.

Den voksnes rolle

  • Forklar tema og regler for spill/lek for å unngå misforståelser
  • Utnytt tegnspråkkompetanse i personalet når elever bruker tegnspråk.
  • Vær til stede samtidig som elevene får være sammen med hverandre og leke i fred.
  • Vær tilgjengelig ved utfordringer i kommunikasjonen.

Side 5 av 5