Til hovedinnhold

Praktiske tips

Lytteforhold

Reduserer bakgrunnsstøy innendørs

 • Lydreguler rom (gardiner, tepper og møbler kan dempe etterklang).
 • Slå av radioen/TV-en/musikk i bakgrunnen.
 • Lukk dører til rom med støyende maskiner (vaskemaskin, oppvaskmaskin, kaffetrakter).
 • Lukk vinduer dersom det er støy utenfor, for eksempel trafikk, veiarbeid og så videre.
 • Legg ensfargete matter eller voksduk (gjerne med underlag) på bordet til både aktiviteter og måltid.
 • Bruk ensfargete tepper eller matter til for eksempel aktiviteter på gulvet.
 • Sett filtknotter, tennisballer eller liknende under stolben, bord og så videre.
 • Legg allergivennlige, ensfargete teppefliser på gulvene.
 • Velg leke- og skolemateriale som ikke avgir så mye støy.
 • Polstre bunnen av kasser eller benytt kasser av materiale som demper støy.

Vær en god samtalepartner

 • Påkall barnet/eleven sin oppmerksomhet ved å si navnet først.
 • Vent med å snakke til du har barnets/elevens oppmerksomhet og er nær det.
 • Snakk én om gangen.
 • Visualiser innholdet i det du sier ved bruk av mimikk, kroppsspråk og naturlige tegn.
 • Bruk nøytrale/ensfargete klær for at barnet/eleven ikke skal distraheres av ulike mønstre (kan oppleves som «visuell støy»).

Bruk teknisk utstyr

 • Stemmeforsterkning, for eksempel mikrofon og høyttalere
 • Annet teknisk utstyr, for eksempel FM-utstyr for kommunikasjon i bil

Side 2 av 5