Til hovedinnhold

Hva læreren til tunghørte elever må gjøre

Elevene trenger lærere som

 • skaper et læringsmiljø som er trygt og rolig, hvor det er lov å prøve og feile, spørre og utforske uten å risikere latterliggjøring
 • har kunnskap om hva det vil si å være hørselshemmet
 • skaper et læringsmiljø som er tilrettelagt fysisk og høreteknisk
 • bruker konsekvent det høretekniske utstyret
 • bruker ekstra ressurser til å lage mindre grupper slik at undervisning kan tilrettelegges inne i et og samme klasserom
 • bruker ekstra ressurser til å forberede eleven på det som klassen skal arbeide med, aktivisere forkunnskap og «tette igjen hull» i begrepsapparat
 • kartlegger og tar i bruk passende undervisningsmetoder og læremidler
 • gir kontinuerlig, systematisk leseopplæring og muligheter til repetisjon og gjenbruk av nye ord, fraser og uttrykk
 • organiserer undervisning slik at den hørselshemmede kan være en aktiv deltager i f eks klassesamtaler, diskusjoner, gruppearbeid
 • visualiserer undervisningen
 • gir eleven kjennskap til, tilgang til og erfaring med barnelitteratur slik at hun forstår hvordan tekst bygges opp for eksempel høytlesing, tekstet film med mer
 • gir støtte og ros og anerkjenner elevens innsats fordi eleven har nok måtte arbeide mer enn andre for å oppnå sine læringsmål
 • har et tett samarbeid med hjemmet

Les mer om leseaktiviteter i klasserommet.