Til hovedinnhold

Om kombinerte sansetap og døvblindhet

Rettigheter

Barn, unge og voksne personer med kombinerte sansetap har de samme rettighetene som andre med syns- eller hørselshemming. I tillegg har de noen spesielle rettigheter:

Mer informasjon på Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Side 17 av 45