Til hovedinnhold

Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

Planlegging

For at barnehagen skal bli kjent med barnet, barnets forutsetninger og måter å bruke sansene sine på, kan disse spørsmålene være til nytte:

  • Hvordan skaffer barnet seg informasjon om omverdenen, hvordan undersøker barnet objekter, rom og personer?
  • Hvordan bruker barnet synet, hørselen og berøringssansen?
  • Utforsker barnet med hender, føtter eller med hele kroppen?
  • Hvordan kan man tilrettelegge de fysiske omgivelsene slik at barnet får tilgang på informasjon og sanseopplevelser?
  • Hvordan kan man best lage gode betingelser for godt samspill med barnet?
  • Hvordan kan man gjøre omgivelsene interessante når syn og hørsel er nedsatt?
  • Trenger barnet hjelpemidler?
  • Er det noe spesielt barnehagen bør vite slik at misforståelser kan unngås?
  • Trenger barnet spesiell tilrettelegging med tanke på lys- og lydforhold?
  • Det kan være nyttig å lage en liste til barnehagen over sanger, regler og spesielle leker som barnet liker, spesielle omgivelser som barnet liker å være i og foretrukne aktiviteter

Side 5 av 15