Til hovedinnhold

Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

Tilrettelegge for et godt visuelt miljø

Barn som har et kombinert sansetap, vil ofte ha nytte av gode visuelle og fysiske markeringer. Et godt lydmiljø, orden og struktur er viktig for alle barn med nedsatt syn.

Et godt tilrettelagt miljø gjør at barnet:

 • får bedre oversikt
 • kan bevege seg tryggere og sikrere
 • blir mer selvstendig
 • blir mer uavhengig
 • slipper å bruke krefter på å skaffe seg oversikt
 • får mer energi til å delta aktivt i lek og i det sosiale miljøet

Før barnehagestart bør det kartlegges om barnet har behov for:

 • tilrettelagt lydmiljø
 • fysisk tilrettelegging og hjelpemidler
 • fargemarkeringer i miljøet ute og inne
 • gode lys- og blendingsforhold

Her er noen tips til hva barnehagen kan gjøre for å skape et godt, og oversiktlig visuelt miljø for et barn med et kombinerte sansetap:

 • Bevisst bruk av farger og kontraster på omgivelsene. Kontrast er ikke synonymt med fargeforskjeller. Lyse farger på mørk bunn og mørke farger på lys bunn gir god kontrast.
 • For å lette orienteringen, kan markering av lekeapparater i en kontrastfarge gjøre det enklere og tryggere for barnet å finne frem. Dette hjelper også barnet til å ta i bruk hele lekeplassen på egenhånd.
 • marker øverste og nederste trappetrinn slik at en ser hvor trappen begynner og slutter både når en går oppover og nedover
 • bruk kontrastfarge på dører og dørkarmer
 • interiør bør skille seg ut fra vegg og gulvflate
 • marker frittstående stolper både inne og ute
 • marker glass i glassdører
 • marker snøen i akebakken med kontrastfarge (maling på sprayflaske), slik at det er lettere å finne trygg vei opp igjen
 • bruk ensfarget underlag til leker
 • bruk for eksempel spisematte i en kontrastfarge til tallerken og kopp

Side 10 av 15