Til hovedinnhold

Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

Visuell og fysisk orden og oversikt

Et barn med nedsatt syn og hørsel bruker mye tid og krefter på å skaffe seg oversikt og orientere seg. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Har barnet oversikt over hvor ting er vil det bli mer selvstendig, og kanskje også mer aktivt. Det er av stor betydning at miljøet blir tilrettelagt slik at det er best mulig for barnet å ferdes i.

Et godt inne- og utemiljø vil bidra til:

 • trygghet
 • selvstendighet
 • delaktighet
 • samspill med andre barn

Orden og struktur er nøkkelord i denne sammenheng:

 • Leketøy bør ha faste plasser.
 • Hyller og lignende bør ikke være overfylte da det gjør det vanskeligere å finne enkelte ting.
 • Dører, skap, hyller, lekekasser, fast plass i garderobe og stol ved bordet osv bør merkes ut fra barnets alder og synsfunksjon.
  • For barn som er blinde merker en med punktskrift og/eller taktile symboler eller gjenstander. Symbolene eller gjenstandene skal kunne gjenkjennes ut fra struktur og/eller form.
  • For barn som er svaksynte merker en med enkle bilder eller symboler/gjenstander i passe størrelse med gode farger og kontraster til bakgrunnen.
 • Møbler bør stå på faste plasser.
 • Husk å fortelle og vise barnet dersom ting er flyttet på.
 • Møbler og tepper som ikke flyttes på kan brukes som holdepunkt med tanke på orientering.
 • Dører skal være helt åpne eller helt lukket.
 • Gå faste turer, gjerne til en fast turplass. Det å bli kjent i et lite område om gangen gir trygghet.

Side 12 av 15