Læringsressurser

Læremidler, verktøy, tilnærminger og teknologi for å tilrettelegge for utvikling og læring når barn, unge og voksne har særlige opplæringsbehov. Her kan du lese mer om teknologi i opplæringen.

Søk i læringsressurser

Aktive filtre

;

SPOT 2019 - programmet er klart!

SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. Kom og bli inspirert, få økt kunnskap og innblikk i andres erfaringer med hvordan teknologi kan bidra til inkludering og læring.

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

I denne veilederen finner du instruksjonsvideoer og øvingsoppgaver til de mest grunnleggende ferdighetene du bør kunne for å lære en synshemmet å bruke en smarttelefon eller et nettbrett. 

Chromebook

Mange kommuner og skoler velger Chrombook som verktøy for sine elever. For elever med behov for ekstra programvare og tilrettelegging kan dette by på utfordringer. Les mer om hvilke tilpasninger og tilgjengelighetsfunksjoner som er mulig for blinde og svaksynte og for de som trenger lese- og skrivestøtte

AV1 - en stedfortreder i klasserommet

For barn som er borte fra skolen over lengre tid, kan bruk av roboten  AV1 gi mulighet for å opprettholde kontakten med klassen, venner og fritidsaktiviteteter.