2-tusen.no

2-tusen.no er en nettbasert læringsressurs med temabøkene "Tusen tegn å tenke på" (tegn fra Norsk tegnspråk) og "Tusen ting å tenke på" (grafiske tegn, SymbolStix.)

 

Fakta og tilgjengelighet

Bøkene "Tusen tegn å tenke på" (hørsel) og "Tusen ting å tenke på" (ASK)

Kategori: Hørsel, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Nettressurser, Nettbaserte læremidler, Tegnspråk, Ord- og begrepsopplæring, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Statpeds ressurser

Språk: Norsk

Utgiver: Statped

Ressursen legger tilrette for å utvikle begreper hos barn i alderen 4-10 år.

Her finner du i tillegg oppgaver knyttet til noen av temaene i bøkene, og eventyr fortalt på tegnspråk eller med grafiske tegn. 2-tusen er med norsk tale og har støtte for bryterstyring. På 2-tusen.no kan du enkelt veksle mellom tegn og grafiske tegn for ett og samme begrep. Tegnspråktegnene vises som video og tegnillustrasjoner, og tegnillustrasjonene kan du skrive ut eller laste ned til eget bruk.

Bøkene og nettressursen egner seg for

  • barn som har tegnspråk som ett av sine språk
  • barn som kommuniserer med grafiske tegn (ASK)
  • foreldre, lærere og andre som bruker tegn/grafiske tegn i sin kommunikasjon
  • alle som vil lære seg nye måter å kommunisere på

Denne nettressursen er gratis, bøkene kan kjøpes:

Tusen ting å tenke

Tusen tegn å tenke på