Eleven med ervervet hjerneskade - en veileder basert på nevropedagogisk tenkning

Veilederen er for ansatte i opplæringssektoren som jobber med elever med en ervervet hjerneskade.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Ervervet hjerneskade, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser

Språk: Norsk

Pris: Gratis

Format: PDF, 116 sider.

En hjerneskade kan føre til at eleven mister tidligere ferdigheter. Dette byr på helt spesielle utfordringer med å tilpasse opplæringen. 

Emner

Ervervet hjerneskade, nevropedagogikk, og særskilt tilrettelagt opplæring.

Kapitteloversikt

  • innledning
  • nevropedagogikk
  • hjernens oppbygning og skademekanismer
  • konsekvenser av hjerneskade
  • nevropedagogisk praksis
  • litteraturliste,oversikt over supplerende litteratur, og liste over aktuelle internettadresser.

Veilederen er utarbeidet av Roar Dalin, Elinor Hasli, Eli M. Killi, Margrethe Kjorstad, Eva Mølmen og Bjørn Nygård i Statped sørøst, tidligere Øverby kompetansesenter, i 2008.

Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt av spesialpedagoger, sosialpedagog, fysioterapeut og psykolog. 

Last ned veilderen her, eller bestill den i papirformat ved å sende e-post til:

statped.sorost@statped.no . Du vil da få den tilsendt i posten.

ISBN: 82-90847-21-1