Traumatisk hodeskade - psykiske og sosiale aspekter

Artikkel av Anne Sofie Børresen publisert i Spesialpedagogikk 8/1996 som tar opp psykiske og sosiale aspekter ved traumatisk hodeskade.

Fakta og tilgjengelighet

Den skadde må avansere gjennom et hierarki av seks ulike  nivåer

Kategori: Ervervet hjerneskade, Artikler, Bokmål

Format: PDF

Bildet i artikkelen viser seks ulike nivåer. i et hierarki den skadde må avansere gjennom.