Hva skjer i klasserommet?

Rapport fra prosjektet ”Inkluderende opplæring av barn.

Hvordan legge til rette for læring og utvikling for elever med cochleaimplantat for å oppnå målet om inkluderende opplæring? – dette er problemstillingen i rapport fra prosjekt i samarbeid med Institutt for spesialpedagogikk.

Fakta og tilgjengelighet

Omslag: Hva skjer i klasserommet?

Kategori: Hørsel, Bøker/hefter, Statpeds ressurser

Språk: Norsk

Pris: 179 kroner

Den pedagogiske forskningen om barn med cochleaimplantat i barnehage og skole er foreløpig kommet kort både nasjonalt og internasjonalt. Vi er derfor glade for å kunne presentere denne norske skolerettete oppfølgingsstudien av sentrale deler av læringsmiljøet for elever med cochleaimplantat.

Rapporten ”Hva skjer i klasserommet?” bygger på en studie av det kommunikative miljøet for 24 elever med cochleaimplantat i grunnskolen. Studien er en oppfølging av en tidligere undersøkelse av kommunikasjonsforholdene for de samme barna da de gikk i barnehagen. 

I rapporten presenteres eksempler på kommunikative praksiser i klasserommene der elevene med cochleaimplantat får opplæring. Skolenes utsagn og vurderinger viser stor variasjon fra klasserom til klasserom i praktisk pedagogisk tilrettelegging for elevene. Undersøkelsen viser at skolene gjør en stor innsats for å tilpasse opplæringen til behovet hos disse elevene. Samtidig kommer det fram at det er behov for betydelig mer kunnskap om betingelsene for et mer inkluderende læringsmiljø for elevene med cochleaimplantat.

Alle med interesse for opplæring av barn med cochleaimplantat og elever med hørselshemming generelt kan ha nytte av rapporten.

Rapporten er skrevet av Eva Simonsen, Ann-Elise Kristoffersen og Oddvar Hjulstad.

Utgitt i 2009.