To be or to become - Language and learning in the lives of young deaf children

Innleggene fra konferanse i Oslo 25.-26. oktober 2005 er her bearbeidede til faglige artikler. Målet med konferansen var å knytte generell kunnskap om barns språkutvikling og læring til spesifikke temaer som er relevant for hørselsfeltet.

Fakta og tilgjengelighet

omslag

Kategori: Hørsel, Bøker/hefter, Statpeds ressurser

Språk: Engelsk

Pris: 259 kroner

Noen temaer: Barn og læring, tospråklighet, hørselshemmede og lesing, språk i skolehverdagen, audio-visuell persepsjon. Boken henvender seg til alle med interesse for språk og hvordan barn lærer språk. Konferansespråket og artiklene er på engelsk. Redaktører for boken er Merv Hyde and Grete Høie.

Utgitt i 2007.