Om domstolene

I ressursen «Om domstolene» finner du informasjon om noen av prinsippene som ligger til  grunn for det norske rettssystemet, og om rettens sammensetning i ulike saker og instanser.

Fakta og tilgjengelighet

Skjermdump nettsted

Kategori: Hørsel, Samfunnsfag, Videregående, Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser

Språk: Tegnspråk og norsk tale

Format: Statped

Andre tema er konfliktråd, forliksråd, og ulike  straffereaksjoner. Vi  ønsker en diskusjon om tegnbruk på dette fagområdet, så delta gjerne på siden Tegndiskusjon som du finner i læremiddelet.