Små barn med hørselstap

- Informasjonshefte til foreldre

Samarbeidsprosjektet Hørselstap - nyfødte - oppfølging (2003 - 2005) ved Møller kompetansesenter og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet et informasjonshefte til foreldre om hørselstap hos småbarn 0 - 3 år. Heftet kan også benyttes til foreldre med større barn. 

Fakta og tilgjengelighet

omslag

Kategori: Hørsel, Voksne, Bøker/hefter, Bokmål, Tidlig innsats, Tegnspråk, Tegn-til-tale, Statpeds ressurser

Pris: gratis

Utgiver: Statped

Temaene tar for seg medisinske, tekniske, språklige og pedagogisk aspekter ved hørselshemming. I tillegg omhandler den barnehage og skole, lovverk og rettigheter, foreldrereaksjoner, det offentlige hjelpeapparatet og brukerorganisasjoner.
Dette er tidligere utgitt som en ringperm, men denne nye utgaven (2011) er i hefteform.