AD/HD og Tourettes syndrom i skolen - veileder i utredning som grunnlag for tiltak

”AD/HD og Tourettes syndrom i skolen – Veileder i utredning som grunnlag for tiltak” er et praktisk redskap for skole og PP-tjeneste. 

Fakta og tilgjengelighet

forside til veiederen tegning av et barn

Kategori: Tourettes syndrom, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: PDF

Utgiver: Statped

Mange års erfaring med utredning av elever med AD/HD og Tourettes syndrom samt kursvirksomhet, har vist at det er behov for en kortfattet oversikt over temaet. Boken er derfor basert på et ønske om at den kan gi lærere innsikt i hva vanskene dreier seg om og hva skolen kan gjøre.

Veilederen er skrevet av Marianne Akselsdotter og Britt Grimstad i Statped.