Asperger syndrom: Eksempelhefte Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon

Eksempelhefte der Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon er tilpasset elever med Asperger syndrom, som tips til lærere i grunnskolen. Alt er splittet opp på de ulike trinnene i grunnskolen. 

Fakta og tilgjengelighet

Forside for publikasjonen

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Norsk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Sosiale ferdigheter, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: PDF

Prinsippene, systematikken og operasjonaliseringen som vi har brukt på norsk muntlig kommunikasjon, kan med fordel benyttes på andre områder. Ved å gi eksempler på oerasjonaliserte kompetansemål til ulike delmål og detaljmål kan det lette arbeidet med å skrive individuelle opplæringsplaner.

Eksempelheftet ble sist revidert sommeren 2014. Dette heftet kan med fordel brukes sammen med med håndboken med informasjon og tips til lærere i grunnskolen. Håndboken ligger relatert til dette eksempelheftet nede på denne siden. 

Heftet er utarbeidet av PPT i Stavanger kommune og Statped vest, og er et resultat av et lengre prosjektsamarbeid. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!