Barn og unge med Asperger syndrom i skolen. Et prosjekt i tiltaksrettet arbeid

Dette er hovedrapporten fra prosjektet "Barn og unge med Asperger syndrom i skolen" som er avsluttet. Det foreligger to rapporter fra prosjektet.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter

Språk: Bokmål

Rapport for hele prosjektet, har tittelen; Barn og unge med Asperger syndrom i skolen. Et prosjekt i tiltaksrettet arbeid 

Rapport nr. 1 2008 fra Nasjonal kompetanseenhet for autismespekterforstyrrelser (Autismeenheten) er redigert av prosjektleder Jon Magne Tellevik.

Hovedrapporten omhandler delprosjektene i Nord-Norge, Vest-Norge og Nordvestlandet.

Rapporten kan fås ved henvendelse til Autismeenheten.