AR og Google Glass for elever med ADHD og autismespekterforstyrrelser

AR og Google Glass for elever med ADHD og autismespekterforstyrrelser

Dr. Ned Sahin, Brain Power. Videoforelesningen er fra SPOT 2019.

Fakta om video

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, AD/HD, Videoforelesning, Tegnspråk

Språk: Engelsk. Norsk tegnspråk