Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Marianne Trondsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning. Videoforelesningen er fra SPOT 2018.

Fakta om video

Kategori: Sammensatte lærevansker, Multifunksjonshemming, Kunnskap om teknologi, Teknologierfaringer