IntoWords for web

IntoWords for web er et skrivestøtteprogram som du bruker via en nettleser. Programmet er derfor plattformuavhengig.

Fakta og tilgjengelighet

Logo. Snakkebobble med penn foran.

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Apper/programvare, Bokmål, Pedagogisk bruk av teknologi, Web

Utvikler: www.mv-nordic.com

Auditiv støtte

IntoWords for web har både norsk og engelsk stemme og du kan velge hastighet og volum. Du har mulighet til å kontrollere egen tekst ved at Intowords leser opp teksten som er skrevet. I forslagsvinduet leses ordene når du beveger musepekeren over dem.Intowords gir auditiv støtte på bokstav -, ord-  og setningsnivå. Hver gang en bokstavtast trykkes ned leses bokstavlyden. Du får lest opp hvert ord etter at du har trykket mellomromstasten, og hele setningen etter at du har satt punktum. 

Visuell støtte

Intowords gir forslag på ord i et eget  forslagsvindu. Du kan bestemme hvor mange ord som skal være i listen. Du kan også bestemme farge, skrifttype og størrelse i vinduet. 

Stavekontroll 

Stavekontrollen er prediksjonsbasert og gir deg forslag til ord mens du skriver ordet. Intowords har støtte både på norsk og engelsk. Skrivestøtteprogrammet er gratis, dersom du har skoleavtalen eller taleavtalen med MV-Nordic. Du må logge deg inn på programmet fra en nettleser hver gang du skal bruke Intowords.

  • Du skriver i en egen tekstbehandler og må kopiere teksten til andre applikasjoner. Skrivestøtteprogrammet gir både visuell- og auditiv støtte. Forslagene til ord kommer opp i et eget vindu og du bestemmer selv hvor mange ord som skal komme opp i forslagslisten. Det er også mulig å få lest opp ordforslagene.