Lesing, skriving og kommunikasjon – teknologiske muligheter

Lesing, skriving og kommunikasjon – teknologiske muligheter

Videoforelesning med Karen Ericson, Ph.D, Director, Center for Literacy and Disability Studies, North Carolina. 

Fakta om video

Kategori: Språk/tale, Dysleksi, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videoforelesning, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Engelsk med norsk tekst

I sitt foredrag peker hun på muligheter teknologi gir for elever med nedsatt funksjonsevne. Hun vektlegger teknologi som støtter den pågående utviklingen av lese- og skriveferdigheter. Hun viser prosessen med å finne fram til profiler for elevers styrker og behov og retningslinjer for å matche elevgrupper med riktig teknologi. Forelesningen ble holdt på SPOT 2014. 

Presentasjonsmateriell (PDF)