Picture Talk – Story Book Maker

Picture Talk er en bildeapp som egner seg til begreps- og ordforrådutvikling gjennom interaktive presentasjoner med lyd og bilde.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Apper/programvare, iOS, Bokmål, Tidlig innsats, Lærevansker og utviklingshemming

Systemkrav: iOS 6.0 eller nyere. Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch.

Utvikler: Liang Shao

Appen Picture Talk er en fleksibel app som kan brukes til ulike formål. Eleven kan lage sine egne interaktive presentasjoner med lyd og bilde. Ved bruk av bilder en velger selv fra album eller kamera, kan en presentere innhold i bildet ved å legge på tekst med tilhørende lydopptak som egne rød punkter (hotspots) på bildet.  Med et bilde av for eksempel flere dyr, kan man lage punkter over hvert dyr med tekst og lyd som presenterer de ulike dyrene. På denne måten kan en presentere innholdet i bildet og lære ord gjennom lyd, tekst og visuell støtte fra bildet.

 • Picture talk gir en visuell og auditiv støtte til begreps- og ordforrådutviklingen gjennom muligheten til å legge lyd og tekst på bilde. Denne støtten vil være en god måte å legge til rette for elever med særskilte behov knyttet til blant annet konsentrasjons- og oppmerksomhet, språk og kommunikasjon.

  Å arbeide med ord og begreper i en kontekst med fordypning i begrepenes innhold, form og bruk bidrar til å fremme begrepsinnlæring. Mange og sterke assosiasjoner mellom ord og erfaringer fører til at ordene blir mer presist og godt lagret i språksenteret i hjernen. En god og presis lagring av begreper/ord bidrar til at barn lettere klarer å hente fram ordene etter behov.

  Barn med språkvansker eller konsentrasjons – og oppmerksomhetsvansker har ofte behov for enkel og konkret tilrettelegging med vekt på repetisjon. Dette er en hjelp for å illustrere begrepenes innhold og mening for å kunne huske og fremkalle ordene etter behov. De trenger ofte å bruke flere sanser og kanaler i samspill, kommunikasjon og læring for å utvikle og mestre ordforrådet. Visuell støtte kan derfor være et viktig verktøy i begrepsinnlæring – og ordforrådinnlæringen og for kommunikasjon.

  Picture talk er også et inkluderende redskap som kan brukes i klasserom, stasjonsundervisning og grupper, uavhengig av særskilte behov.

 • Det vil være hensiktsmessig at den som skal bruke appen får være med å lage bildepresentasjonen og ikke bare få den ferdig presentert. På den måten får en trening i å stave ordet, øve på riktig uttale, samt få et eierforhold til bildet og appens funksjoner. Appen kan brukes til:

  • Innlæring av øveord (individuelt arbeid, stasjonsarbeid, grupper.)
  • Begreps- og ordinnlæring (små barn, minoritetsspråklige)
  • Å bli kjent med nye mennesker (personal i barnehage, skole, m.m.)
  • Å bli kjent med nye områder og tema (skolebygningen, uteområde)
  • Innlæring av gloser (individuelt, stasjonsarbeid,grupper .)
  • Akademiske begreper knyttet til fag i skolen
  • Taletrening- korrekt uttale leses inn
  • Åpne appen,velg «new» øverst på siden og legg til et bilde fra fotoalbumet på nettbrettet eller ta et bilde med kamera.
  • Når du har valgt bilde, dobbelklikk nederst på siden for å få fram en rød rute og en meny.
  • Legg på tekst, farge på tekst, font, skriftstørrelse og lyd.
  • Teksten vil legge seg i den rød ruten, som man da plasserer over ønsket objekt på bildet med tilhørende innleste lydspor.
  • For å legge til flere punkter på bildet, dobbeltrykker man på skjermen. Da kommer en ny, rød, rute opp.
  • Lagre ved å trykke på ikonet øverst til høyre. Her får du fram en meny der du også har mulighet til å spille av, bytte bilde eller slette.
  • For å redigere eller slette bilde, gå inn på forsiden, hold på bildet til valgene «delete» og «edit» kommer opp.
  • I presentasjonen vil punktene en har lagt til bildet, vises som rød prikker på bildet. Når man tar på punktet vil teksten vises samtidig som det innleste ordet blir opplest. Hvert enkelt bilde legger seg i en oversikt, som også er forsiden til appen. Før du har lagt til bilder, vil forsiden bare være en blågrønn side.
  • Legge til egne bilder fra album eller kamera.
  • Legge på tekst, inntil 28 tegn
  • Velge font
  • Velge skriftstørrelse
  • Velge skriftfarge
  • Ca 10 sek. Lydopptak til punktet (hotspot)

Relaterte læringsressurser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!