Teknologi og tilpasset opplæring – noen framtidsperspektiver

Teknologi og tilpasset opplæring – noen framtidsperspektiver

Med utgangspunkt i danske forhold, og målgruppen barn og unge med lese- og skrivevansker, ser Erik Arendal på teknologisk utvikling av IKT-hjelpemidler og muligheter i undervisningen

Fakta om video

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Videoforelesning, Teknologiutvikling, Pedagogisk bruk av teknologi, Statpeds ressurser

Språk: Dansk

Erik er en kapasitet når det gjelder bruk av IKT for elever og studenter med lese- og skrivevansker. Han har bakgrunn som landsdekkende IKT-konsulent gjennom 16 år på Hjælpemiddelinstituttet og i Socialstyrelsen i Danmark. Han peker på en pedagogisk og holdningsmessig utvikling og endring i bruk av IKT, der det i dag er fokus på læring for alle og inkludering av elever med særskilte behov. Hvilke muligheter ligger i bruk av IKT i fremtidig undervisning?

Forelesningen ble holdt på SPOT 2014.

Presentasjonsmateriell (pdf)