HP Reveal

HP Reveal er en app hvor du knytter sammen multimediainnhold til et bilde. Appen het tidligere Aurasma.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Lese- og skrivevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Matematikkvansker, Autismespekter, AD/HD, Før skolealder, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Apper/programvare, iOS

Språk: Engelsk, forenklet kinesisk. fransk, japansk, spansk, portugisisk

Systemkrav: iOS 8.0 eller nyere. Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch

Utvikler: HP Reveal

HP Reveal fungerer som en slags QR-kode. Du tar et bilde av en fysisk gjenstand og bruker appen til å knytte til et multimediainnhold. Det kan være en lydfil, et bilde eller en video. Når du senere skanner bildet med appen, vil multimediainnholdet spilles av. Appen er enkel å bruke.
Skolen kan opprette en egen kanal for publisering internt, dvs. at alle elever og lærere kan se innholdet som legges der.

  • Appen kan benyttes for å tilrettelegge undervisning. Mange elever trenger støtte både i lyd og bilder. Ved å knytte for eksempel små undervisningsvideoer eller lydfiler til bilder eller faste steder i klasserommet, kan elever få tilgang til forklaringer og fagstoffet. For elevene vil det også være en motivasjonsfaktor at deres produkter blir publisert og sett av andre. Det kan også være en ekstra motivasjonsfaktor eller inspirasjon for elever som strever med “å komme i gang”.

    • Bruk HP Reveal  til bokomtaler i skolebiblioteket. Ta bilde av forsiden av boka og knytt til en omtale av boka fra elever som har lest den.
    • Lag plakater med oppgaver elevene skal løse. Legg inn forklaringer til hvordan oppgaven kan løses i HP Reveal .
    • For ADL trening kan man lage videoer som viser hvordan du pusser tenner, vasker hender og så videre og knytt dem til bilder av for eksempel klistremerker på badet.
    • Bruk HP Reveal  til å publisere elevenes produkter.
  • Se instruksjonsvideo under om hvordan HP Reveal virker.