Lesehastighet

Elever som ikke er trygge på den fonologiske avkodingen, må arbeide med å få på plass en sikker avkodingsstrategi slik at de oppnår nøyaktig lesing. 

For elever med fonologiske vansker og dysleksi bør målet for leseopplæringen være at de oppnår

  • grunnleggende forståelse for det alfabetiske prinsipp
  • sikker fonologisk avkodingsstrategi

Når dette er etablert, kan eleven lese alle tenkelige ord, selv om det går sakte. Det er bedre å kunne lese sakte og nøyaktig enn raskt og unøyaktig – og dermed misforstå innholdet.

Det er stort fokus på lesehastighet i skolen, og det finnes mange programmer som lover økt lesehastighet. Fokus bare på lesehastighet for disse elevene kan føre til gjetting og avsporing.

Les mer om fonologisk avkoding i en artikkel fra Utdanningsnytt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!