Lesehastighet

Det er stort fokus på lesehastighet i skolen og det finnes mange programmer som lover økt lesehastighet. Forelever som ennå ikke er trygge på den fonologiske avkodingen må det arbeides medå etablere ensikkeravkodingsstrategi, slik at nøyaktig lesing oppnås.Fokuspå kun lesehastighetfordisse elevene kanføre til gjetting ogavsporing.

Hurtigleseprogram finnes både for PC, nettbrett og smarttelefoner, og lover økt lesehastighet og mer effektiv lesing. Programmene tilbyr små mengder tekst på skjermen på ulike vanskenivå. Teksten vises på skjerm som enkeltord og setninger for å tilpasse tekstmengden slik at teksten kan leses hurtig. 

For elever med fonologiske vansker og dysleksi, bør målet for leseopplæringen være å oppnå grunnleggende forståelse for det alfabetiske prinsipp og sikker fonologisk avkodingsstrategi. Når dette er etablert, kan eleven lese alle tenkelige ord selv om det går sakte. Det er bedre å kunne lese sakte og nøyaktig enn raskt og unøyaktig og dermed misforstå innholdet.

Les mer om fonologisk avkoding i en artikkel fra Utdanningsnytt.