Formidling

 

Formidling i historisk perspektiv

Gjennom alle tider har mennesket hatt behov for å formidle seg. Formidlingsmåten har endret seg fra de tidligste tiders grynt og håndtegn til våre dagers multimodale tekster. Hensikten har alltid vært å fortelle noe som individet ønsket at andre skulle vite. Selv i menneskets første tid brukte man visuelle symboler og bilder i tillegg til lyder og tale. Vi kan fremdeles se noen av disse "fortellingene" i form av helleristninger og hulemalerier, men det er vanskelig å tolke og forstå fordi den kulturelle konteksten er annerledes. Det er bare i den siste tiden av menneskets historie at skriftspråket har tatt over som formidlingskanal.

Det er fremdeles ca 30 prosent av jordens befolkning som ikke kan lese og skrive. 
I vår vestlige verden har det aldri blitt stilt større krav til skrive- og leseferdigheter for å delta i samfunnet. Samtidig ser vi at mange har vansker med å bruke lesing og skriving for å uttrykke seg eller hente informasjon. 25% av norske 7. klassinger har vansker med å utnytte skriving som et hensiktsmessig formidlingsverktøy.

Formidling i dag

Teknologien gir oss hjelp til å produsere tekst med blant annet prediksjon (ordfullføring), stavekontroll, grammatikkontroll, syntetisk tale og diktering. Hensikten med tekstproduksjonen er fremdeles ønsket om å formidle tanker, ideer og meninger til andre. I tillegg har teknologien gitt oss mulighet til å benytte bilder, video, lyd, og tegn på en enkel måte. Disse verktøyene gjør det mulig å lage animasjoner, tegneserier, e-bøker og liknende, dette gir dem som ikke behersker skriftspråk, mulighet til å dokumentere egne ferdigheter og kunnskap, samt å fremme egne meninger.

Hulemannens maleri var fast på ett sted, bare de som kom til hulen kunne se det. Nå er det mulig å formidle noe til hele verden via internett i løpet av sekunder. Et barn i Finnmark kan formidle og dele sine meninger med et barn i Sør-Afrika. Det er derfor svært viktig at alle lærer nettvett og hvordan man skal forholde seg, når hele verden har tilgang til det du formidler.

Les mer om nettvett på nettsiden til IKT-senteret.

Gå til www.iktsenteret.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!