Skrivestøtte

De som strever med skriving, kan ha nytte av ulike typer støtte for å produsere tekst. God skrivestøtte kan være avgjørende for å legge til rette for gode muligheter for formidling for de med skrivevansker samt for inkludering og deltakelse i samfunnet. 

Visuell støtte

Skrivestøtteprogram som LingDys, CD-ord, IntoWords og Textpilot gir hjelp i form av lister med forslag til ord. Brukeren kan da gjenkjenne ord. Dette kaller vi for visuell støtte. 

Den visuelle støtten kan gis fortløpende når tekst blir skrevet. Det vil si at programmet gir forslag på ord før ordet er ferdigskrevet og du slipper da å skrive hele ordet. Dette kalles prediksjon eller ordfullføring.  På mobile enheter blir prediksjon mye brukt for eksempel når du skriver SMS.

Prediksjon kan være en effektiv måte å produsere tekst på. Dette er en god løsning for å skrive på tastatur for personer med nedsatt funksjonsevne, fordi det øker tekstproduksjonen. Folk flest syns dette er en funksjonell måte å skrive på.

Det finnes programvare for PC, Mac, nettbrett og smarttelefoner. Du kan lese mer om skrivestøtteprogram under de ulike plattformene. 

Stavekontroll i skrivestøtteprogram

Stavekontroll finnes i alle de vanligste tekstbehandlerne og kan gi god støtte for elever som strever med å produsere tekst. Stavekontroll er et program som sammenligner dine ord med en ordliste og foreslår alternativer.  I skrivestøtteprogrammene er det en stavekontroll som er spesielt laget med tanke på de skrivefeil som dyslektikere gjør. 

Enkelte ønsker å rette teksten etter at alt er skrevet, noe som gir økt fokus og oppmerksomhet på produksjon av teksten. Skrivefeilene kan rettes opp senere. 

Andre ønsker å få stavehjelpen fortløpende, noe som gir dem trygghet underveis i skriveprosessen. Eleven må selv velge hvilken strategi som passer best.

Auditiv støtte

I skrivestøtteprogrammene har du som oftest også syntetiske tale. Talen gir deg auditiv tilbakemelding på bokstav- ord og setningsnivå.  Du hører hva du skriver og kan lytte etter om du har skrevet rett. Ved bruk av en lyttestrategi kan du oppdage feil i rettskriving, setningsbygning og tegnsetting. 

Auditiv tilbakemelding på bokstavlyden når du skriver, gir gode muligheter til å automatisere bokstav-/lydforbindelsen, fordi du kan få så mange repetisjoner du ønsker. Automatisering av bokstav-/lydforbindelsen er en viktig forutsetning for å lære og lese.  

Hjelp til å forstå ordets betydning

Flere av skrivestøtteprogrammene har ordbøker som kan gir forklaringer på ordets betydning. Dette er gunstig både når det gjelder å velge rett ord når flere ord høres like ut, men også når du møter enkeltord i teksten du ikke forstår.

For barn med spesifikke språkvansker er det en fordel at begrepene er visualisert i tillegg til forklart med ord. Slik støtte kan være at det dukker opp et bilde av ordet. Det er ønskelig at flere av skrivestøtteprogrammene får visualisert støtte i sine ordbøker. Lexin er en nettbasert interaktiv ordbok med noe bildestøtte.

Hjelp til oversettelse

Det er ikke mange skrivestøtteprogram hvor du kan oversette fra et språk til et annet. Et unntak er LingRight hvor du kan oversette fra norsk til engelsk på ordnivå. På internett finnes det flere. Den mest brukte er Google Translate som også finnes som app for smart-telefoner og nettbrett. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!