Touchtrening med Typing

Typing er en nettressurs for læring og trening av touchmetoden.

Fakta og tilgjengelighet

Logo: Typing.com

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Engelsk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Nettressurser

Språk: Engelsk

Format: Nettbasert

Utvikler: Teaching.com

Typing er et engelsk nettbasert touchtreningsprogram som kan brukes til PC/Mac og nettbrett, både med skjermtastatur og eksternt tastatur. Nettressursen består av både touchopplæring med visuell støtte og spill som f.eks. FruitSlasher hvor eleven må bruke touch for å styre. For hvert nivå får elevene tilbakemelding på antall ord pr. minutt de skriver, de kan oppnå stjerner og de får tilbakemeldinger på hvor lang tid som ble brukt. Elevene mottar medaljer og diplomer for hver bokstavgruppe de mestrer. Læreren får en oversikt over klassens resultater og kan følge med på elevenes fremgang.

Touchmetoden kan gjøre tastaturskriving mer effektivt og presist, og kan bidra til at du holder fokus på det som skrives på skjermen fremfor tastaturet. Metoden tar utgangspunkt i at du plasserer pekefingrene på tastene f og j som er markert med taktile merker. Videre legges de neste fingrene bortover langs grunnlinjen. Med dette som utgangspunkt kan fingrene nå alle tastene på tastaturet.

Skjermdump av øving på bokstavene j og f.
Skjermdump fra det enkleste nivået.
Skjermdump av øving på engelske setninger.
Skjermdump av øving på å skrive setninger.
 • Touchtreningen er delt opp i ulike nivåer, fra det enkleste med trening på få bokstaver av gangen, til mer avanserte nivåer med ord og setninger som skal skrives. Ordene og setningene er på engelsk, men fordi elevene ser hvordan ordene staves, kreves ingen forkunnskaper i engelsk. Det samme gjelder også for innholdet på nettsidene som er på engelsk, men som i stor grad er selvforklarende. Typing kan videre brukes som en trening på skriving av engelske ord. I de forskjellige oppgavene vises et bilde av hendene og hvilke fingre som skal brukes til de ulike bokstavene. Dette gir en god visuell støtte for elevene. For elever med lese- og skrivevansker kan touchmetoden bidra til at de automatiserer ulike bokstavkombinasjoner. Dette kan gjøre det enklere å produsere tekst.

  Touchmetoden krever øvelse og automatisering. Det anbefales å bruke korte, hyppige økter med elevene, gjerne også som lekse. Noen elever som allerede har etablert en effektiv metode for å skrive raskt på tastaturet, kan finne det frustrerende å skulle gå bort fra sin egen metode. Undersøkelser viser at mange likevel vil øke effektiviteten på tastaturskrivingen sin i løpet av kort tid.

  • Typing er ikke kompatibel med skjermleser og har ikke mulighet for opplesning. Ressursen er derfor ikke egnet for svaksynte. Les mer om bruk av touchmetoden for svaksynte og blinde elever.
  • Touchtrening kan bidra til å avlaste en feilstilling av håndledd ved tastaturbruk. Det anbefales å veilede elevene til riktig sittestilling og vinkling av tastaturet. Ved bruk av skjermtastatur på nettbrett bør nettbrettet ha en lav vinkel.
 • Læreren logger inn med e-post eller Googlekonto, og oppretter klasser og egne elevbrukere. Elevene trenger ikke ha egen konto eller e-postadresse. Lærer kan importere hele klasselister fra Excelark (CSV-fil). Video for hjelp til å opprette klasser finnes her: Create Classes and Add Students.

  For norsk tastatur, velg "Add single student" og endre "Keyboard layout" fra United States Standard til Norwegian. Ordbanken vil fremdeles være på engelsk.

  Under innlæring av touch anbefales det å bruke eksternt tastatur fordi elevene skal få den taktile opplevelsen av hvor tastene er. Skjermtastaturet skjuler den visuelle fremstillingen av hvilke fingre som skal brukes, og egner seg derfor ikke til innlæringen. Når elevene er trygge på touchmetoden kan skjermtastatur likevel benyttes fordi de kjenner til bokstavenes plassering.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!