Tourettes og teknologi

Erfaringer og metodikk knyttet til bruk av teknologi for å legge tilrette for læring og inkludering. Tema knyttet til utvikling, forskning og trender innenfor bruk av teknologi i opplæring.