Utviklingshemming og teknologi

Erfaringer og metodikk knyttet til bruk av teknologi for å legge tilrette for læring og inkludering. Tema knyttet til utvikling, forskning og trender innenfor bruk av teknologi i opplæring.

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering. I denne ressursen kan du lese mer, få tips og ideer gjennom konkrete eksempler.