Videoforelesninger - teknologibruk

Teknologierfaringer og metodikk som kan være relevant i arbeid med elever som har hørselstap.

Av-Appifisering av spesialundervisningen – om å velge riktig

Applikasjoner til bruk i arbeid med barn som har nedsatt hørsel

Spinn det pedagogiske nettbretthjulet

Taktile skjermer, googleglass, 3D-printing- ny teknologi og spesialpedagogiske muligheter