Nettbrett i spesialundervisninga i vidaregåande skule

Nettbrett i spesialundervisninga i vidaregåande skule

Kvinnherad vidaregåande skule har jobba systematisk med nettbrett overfor elevar som har særskilde opplæringsbehov. 

Fakta om video

Kategori: Filmer (video), Erfaringsfilmer, Pedagogisk bruk av teknologi

Skulen har fått støtte frå Hordaland fylkeskommune til dette arbeidet og har kjøpt inn iPad-ar til alle elevane. På spesialavdelinga har dei jobba systematisk med å få oversyn over aktuelle appar og verktøy. 

Oversyn over kva Kvinnherad VGS brukar og har nytte av.

Nettside og blogg til Kvinnherad VGS om nettbrett i spesialundervisninga.

Jannice Helland er spesialpedagog på skulen og bidro på Statped sin konferanse om teknologi og spesialpedagogikk, SPOT 2014. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!