Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre.

Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering.

Å gjøre det usynlige synlig – sosial fungering og forutsigbarhet med digitale verktøy

Videoforelesning med Siw Klemetsen og Pernille Lavoll Baade, seniorrådgivere, Statped.

Last ned presentasjonen (PDF)