Pedagogiske spill

Pedagogiske spill er utviklet med et læringsformål. De er ment å engasjere og motivere og er ofte knyttet til kompetansemål. Spillene som presenteres på disse sidene er rettet mot ulike fag, og er enkle for læreren å ta i bruk.

Elever sitter i ring rundt elev som spiller på iPad.

Det er viktig at læreren synliggjør kompetansemålene og hvordan eleven kan nå disse gjennom spillet. Læreren må også legge til rette for overføring av ferdigheter og kompetanser fra spillet til andre situasjoner.

Pedagogiske spill bidrar til variasjon i undervisningen og kan brukes til blant annet:

  • Innlæring av fagstoff
  • Samarbeidslæring
  • Problemløsning
  • Kritisk tenkning
  • Spesifikke ferdigheter
  • Repetisjon og automatisering

Pedagogiske spill gir en umiddelbar tilbakemelding til eleven og er ofte enkle å tilrettelegge. Ved bruk av pedagogiske spill til automatisering av ferdigheter må læreren være bevisst elevens faglige nivå slik at eleven opplever mestring.