Teknologi og læring, premisser og tanker for utdanning og læring

Teknologi og læring, premisser og tanker for utdanning og læring

Torgeir Waterhouse, IKT Norge.

Fakta om video

Kategori: Videoforelesning, Teknologiutvikling, Pedagogisk bruk av teknologi

All politikk tangerer digitalisering, hvilken teknologi ser vi fremover og hva skal den brukes til. Vil teknologi påvirke lærerens rolle, elevenes hverdag og skape muligheter? Handler teknologi om teknologi og hvilken rolle spiller læreren, etikk og samfunnets behov ?

Videoforelesing fra SPOT 2017