Utforskende og digital matematikk for hele klassen

Utforskende og digital matematikk for hele klassen

Evert Dean, Samfundets ungdomsskole og Inga Kjebekk, Ve skole.

Fakta om video

Kategori: Matematikk, Ungdomstrinnet, Videoforelesning, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi

I denne videoforelesningen får du eksempler på rike og utforskende matematikkoppgaver som kan passe alle og som løses med digitale enheter. De viser hvordan de kombinerer interaktive digitale enheter, simuleringer, video og digitale kommunikasjonsformer for å skape større muligheter for et lærende felleskap for hele klassen.

Universitetet i Agder, Ve og Samfundet skole i Kristiansand deltar i samarbeidsprosjektet: Digital interaktiv matematikkundervisning (DIM) som gjennomføres med tre ungdomsskoleklasser over tre år (2015-18). Målet er å skape innovativ undervisning i matematikk i et digitalt preget læringsmiljø, samtidig som universitetet skal forske på vår pedagogiske anvendelse av digitale hjelpemidler.

Last ned presentasjonen (PDF)

Videoforelesnign fra SPOT 2017.